• دسته‌بندی نشده
  • 0

۲۵۰ جعل علامت استاندارد در کشور/ به علامت های استاندار توجه کنید!

۲۵۰ جعل علامت استاندارد در کشور/ به علامت های استاندار توجه کنید!

معاون سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به بازرسی کالاهای مشمول استاندارد اجباری گفت: ۲۵۰ مورد…

۲۵۰ جعل علامت استاندارد در کشور/ به علامت های استاندار توجه کنید!

(image) معاون سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به بازرسی کالاهای مشمول استاندارد اجباری گفت: ۲۵۰ مورد…

۲۵۰ جعل علامت استاندارد در کشور/ به علامت های استاندار توجه کنید!

خبرگزاری ایران

You may also enjoy...