• دسته‌بندی نشده
  • 0

مذاکره در مورد حقوق در جلسه مصاحبه

مذاکره در مورد حقوق در جلسه مصاحبه

شما در یک جلسه مصاحبه کاری هستید و مشغول فکر کردن روی حقوقی که می توانید بگیرید هستید. فکر نکنید که شروع مذاکره در این مورد خیلی زود است. عملکرد شما از لحظه ورود تا خروج از جلسه مصاحبه می تواند بر حقوق دریافتی شما موثر باشد.

جلسه حقوق مسیر ایرانی

5 توصیه مفید در مذاکره حقوق برای شما عبارتند از :

  • به فرد تصمیم گیرنده وصل شوید.

علیرغم ساختار و فرآیند مصاحبه، مطمئن شوید که در خصوص حقوق و مزایا با فرد تصمیم گیرنده اصلی مذاکره می کنید نه با یک واسطه. این فردی است که درک بهتری از شغل مورد نظر داشته و شما باید در آینده با او کار کنید. شما می خواهید مطمئن شوید که به یک توافق دو جانبه می رسید.

  • مشتاق باشید و ارتباط شخصی برقرار کنید

داشتن تمایل مثبت نسبت به برقراری ارتباط شخصی در هنگام مصاحبه، می تواند موجب افزایش تمایل مدیران استخدامی برای انتخاب شما از بین رقبا شود. از بیان واقعی اشتیاق خود نسبت به شغل مورد نظر نترسید و از هیچ فرصتی برای برقراری ارتباط شخصی با کارکنان حوزه مصاحبه غافل نشوید.

  • از پرسیدن سوالاتی که جواب نه دارند اجتناب کنید

فروشندگان خوب دوست دارند از سوالات بله/ خیر که جواب مورد انتظار آنها بله است، استفاده کنند. شما می توانید از تکنیک های فروش هنگام مصاحبه شغلی و مذاکره برای حقوق استفاده کنید تا از بحث هایی که منجر به پاسخ منفی می شود، اجتناب کرد.

برای مثال :
سوال غلط : این امکان وجود  دارد که حقوقی بیشتر از 50.000 دلار بدهید ؟
سوال درست : شما موافق نیستید که رقابت کردن با سایر شرکت ها در این صنعت مهم است؟

  • معیار بندی کنید

معیاربندی ( مانند تحقیق و مقایسه) استانداردهای وسیع بازار کار از جمله حقوق و دستمزد، عناوین شغلی و مسئولیت ها بر مبنای موقعیت، مهارتها و ویژگی های خود به ارتقای وضعیت شما کمک خواهد کرد.

برای مثال اگر در مورد آنچه شرکت های دیگر پرداخت می کنند یا آنچه کارکنان دیگر دریافت می کنند اطلاع داشته باشید، درصورتی که مدیران استخدامی پیشنهاد دریافتی کمتری به شما بدهند، می توانیداز این اطلاعات استفاده کنید.

  • در مورد حقوق های دریافتی قبلی خود به صورت هوشمندانه ای صحبت کنید

در مورد دریافتی های قبلی خود صحبت کنید. پاسخ دهی صادقانه به سوالاتی در خصوص حقوق های قبلی شما یک رویکرد خوبی است . این می رساند که شما دید بازی دارید و کارفرمایان می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از شما بگیرند. البته باید بین دریافتی قبلی خود و آنچه مناسب موقعیت فعلی شما است، تفاوت قایل شده و بر تفاوت هایی که منجر به افزایش حقوق تان در پست فعلی می شود، تاکید کنید

You may also enjoy...