close
تبلیغات در اینترنت
پاسخ فعالیتهای زیست اول دبیرستان
loading...

سوال | سایت درسی سوال | پایه یازدهم

فعالیت صفحه 2 1- چه مثا لهای دیگری درباره خطاهای بینایی .شنوایی. لامسه وحتی بویایی وچشایی می شناسید؟ بینایی :متقاطع دیدن دوخطموازی در فواصل دور/ کوچک دیدن اجسام دور شنوایی:گوش انسان صداهای ضعیف راممکن است اشتباه بشنود یا اصلانشنود لامسه:حس لامسه بعد ازمدتی لمس کردن به حالت عادی…

پاسخ فعالیتهای زیست اول دبیرستان

مجیدپیری بازدید : 3049 21 / 07 / 1392 نظرات ()

http://up.soeal.ir/up/soeal/nemonesoealrh/C212-1.jpg


فعالیت صفحه 2

1- چه مثا لهای دیگری درباره خطاهای بینایی .شنوایی. لامسه وحتی بویایی وچشایی می شناسید؟

بینایی :متقاطع دیدن دوخطموازی در فواصل دور/ کوچک دیدن اجسام دور

شنوایی:گوش انسان صداهای ضعیف راممکن است اشتباه بشنود یا اصلانشنود

لامسه:حس لامسه بعد ازمدتی لمس کردن به حالت عادی در می آید ودیگر حس نمیشود مثلا عدم احساس وجود کفش در پا پس ازمدتی لمس کردن . درک متفاوت دمای بدن یک فرد با لمس کردن بدن وی  توسط دو فرد که دمای بدن متفاوت دارند .

بویایی: .حس بویایی در مقابل بوی مواد سازش پیدا می کند و پس از مدتی آنرا دیگرحس نمی کند

چشایی:مزه غذای بسیار سرد وبسیار گرم حس نمی شود

 2- چگونه میتوان باوجود این خطا ها دنیای پیرامون رابه نسبت درست درک کرد ؟

بااستفاده از ابزارها ولوازمی که پس از گذشت  سال ها بشربا کمک علم خود به دست آورده مثلا استفاده از ذره بین یا میکروسکوپ برای دید ن اشیائ ریزواستفاده از دماسنج برای انداز ه گیری دمای بدن.

  - درپیرامون ما امواج رایویی.تلویزیونی ومخابرات فراوانی در حال عبورند.مادر بدنمان اندامی برای درک آنها نداریم آدمی چگونه این نقص را برطرف کرده است ؟

مابا کمک دستگاه های مثل رادیوتلویزیون وتلفن توانسته ایم امواج غیرقابل درک توسط حواسمان را به پدیده های دیگرتبدیل کنیم

 فعالیت صفحه 5

 1-چه عوا ملی باعث افزایش انبوه  اطلاعات علمی درچند دهه گذشته شده است ؟

گسترش شبکه اطلا ع رسانی وهمچنین کشف ابزارها وروش های علمی مختلف نقش مهمی در گسترش اطلاعات علمی داشته است .

 2- آیا شک کردن در اطلاعات علمی لازم است چرا ؟ بله .زیرا با پیشرفت علم وتکنولوژی ممکن است بعضی از نظریه های علمی باطل شود.

 3- آیا محققان همیشه .همه مراحل روش علمی را قدم به فدم می پیمایند ؟

خیر .زیرا کار های یک محقق می تواند اساس کار محققان دیگر قرار گیرد .

 4-مراحل روش علمی رادر ازمایش ردی مشخص کنید ؟

ابتدا سوالی برای وی پیش آمد که این سوال را با دقت برای خود تعریف  کرد . که مهمترین مرحله می باشد . سوال او این بود آیا واقعا ممکن است بدون وجود مگسهای دیگر .مگسی خود به خود از گوشت به وجود آید یا نه ؟ وی باجمع آوری اطلاعات مختلف دست به آزمایش زد او مقداری گوشت را در هوای آزاد گذاشت. چند روزبعد جانوران کرمی شکل درگوشت گندیده پیدا شدند .ردی متوجه شد که از که از پیله هایی که شکل آنها متفاوت بود مگسهای متفاوتی خارج میشود .

 5- آزمایشهای کنترلی در کارهای ردی کدامند ؟

 وی مقداری گوشت را به قطعاتی تقسیم کرد وآنها را درون چند ظرف شیشه ای انداخت.دهانه برخی ظرفهارا باپارچه پوشانده ودهانه برخی ظرفها را بازگذاشت ومشاهده نمود که درظروف سربازنوزاد مگس به وجود آمده ولی درظروف سر بسته هیچ نوزاد مگسی پیدا نشد

 پرسش و تحقيق صفحه 8

 1-نظریه پیدایش خودبه خودی ماده زنده ازماده غیر زنده پس از انتشار کتاب ردی نیز ازبین نرفت وتا زمان پاستور یعنی تا قرن نوز دهم طرفدارانی .داشت لویی پاستورازاین نظزیه را با آزمایش ها ی خود به طورقطعی باطل کرد درباره این آزمایش ها تحقیق کنید وبه کلاس گزارش دهید ؟

 پاستور (پدر علم میکروبشناسی)با آزمایشاتی نظریه خلق الساعه را ردکرد .درزمان پاستور دلیل فاسد شدن ابگوشت موجود درظرف شیشه ای  را توانایی ابگوشت درتولید خود به خودی میکروب میدانستند پاستور درآزمایشي ابتدا هوا را ازصافی پنبه  گذراند و با مشاهده پنبه مزبور در ميكروسكوپ نشان داد كه  هوا پر   از موجودات ذره بيني است و هر گاه پنبه دهانه ظرف ابگوشت  رادردرون ابگوشت استریل شده قراردهند.به سرعت تعداد میکروبها زیادمی شود پاستور درآزمایش دیگرابگوشت رادر یک ارلن که دهانه آن خمیدگی داشت قرار داد و مشاهده نمود که حتی با باز بودن دهانه ارلن ا بگوشت فاسد نمی شود زیرا میکروب درخمیدگی دهانه ارلن رسوب کرده و به ابگوشت نمیرسد وفقط درصورت خم کردن ارلن وتماس ابگوشت با دهانه ارلن میکروبها وارد ابگوشت شده وآن را فاسد میکنند

 2- آیا می توان پاسخ همه پرسشهای آدمی را با استفاده از روشه علمی به دست آورد چرا؟

 خیر زیرا همه آزمایشها رانمی توان در آزمایشگاه ویا درطبیعت مرحله به مرحله اجام داد .

 3-عدهای عقیده دارند اگر برای گاوهای شیرده موسیقی پخش کنند بیشتر شیر می دهند این فرضیه را چگونه آز مایش میکنند ؟

دو گروه گاوهای مشابه را انتخاب کرده سپس برای یکی از آنها موسیقی پخش می کنیم ودیگری را درمحیطی که موسیقی نباشد قرار می دهیم .سپس در زمان شیر دهی. میزان شیر هر دو گاو را  اندازه  می گیریم اگر افزایش قابل توجهی در شیر دهی گاوی  که برایش  موسیقی پخش شده بود به بوجود آمده بود نتیجه می گیریم که اگر برای  گاوهاي شيرده موسيقي پخش كنند بيشتر شير مي دهند .

 4-هنگامي كه آزمايش انجام مي دهيم بايد همه متغيرها بجز يكي از آنها كه در مورد آزمايش است ثابت وبدون تغيير باشد اين كار چه لزومي دارد؟

  اين كار باعث مي شود تا تغيرات احتمالي بقيه متغيرها اثري بر نتيجه آزمايش نداشته باشد و اثر خالص متغير مورد نظر در نتيجه آزمايش بدست آيد

فعاليت صفحه 12

 1-چرا قبل از انجام ازمايش لازم است قطعه چغندر خوب شسته شود؟

زيرا مواد رنگي سطح بريده شسته شود

 2-چرا بيش از گرم كردن قطعه چغندر مقداري ماده رنگي از آن خارج مي شود؟

زيرا عمل بريدن چغندر سبب مي شود برخي سلولها به همراه واكوئل آنها پاره شود و مواد رنگي از آنها بيرون بريزد

 3-در چه دمايي ماده قرمز شروع به خارج شدن از قطعه چغندر مي كند؟

دقيقا در زماني كه سلول مي ميرد اين مواد قرمز بيرون مي ريزد كه با انجام آزمايش مي توان اين عدد را بدست آورد

4-در اين دما چه اتفاقي براي سلول مي افتد ؟

 گرما سبب مرگ سلول مي شود و با مرگ سلول خاصيت نفوذ پذيري انتخابی سلول از بين مي رود به همين علت مواد رنگي داخل واكوئل بيرون مي ريزد

 5-مي گويند سبزي جاتي كه پخته شده اند نسبت به سبزيجات خام يا نيم پز شده مقدار كمتري مواد غذايي در خود دارند علت را توضيح دهيد؟

چون حرارت بالا سبب از بين رفتن مواد آلي موجود در آنها مي شود و اين امر سبب مي شود در حرارت بالا خاصيت غذايي ماده مورد نظر از بين برود

 فعاليت صفحه 15

1-چه تفاوتهاي بين كروموزونهاي مختلف مشاهده مي كنيد؟

كروموزونهاي مختلف از نظر شكل طول و محل سانترومر با هم متفاوت هستند

 2-چه تفاوتي بين كروموزمهاي زن و مرد مشاهده مي كنيد؟

انسان 23 جفت كروموزم دارد كه از جفت 1 تا22 در زن و مرد به هم شبيهند ولي جفت23 در زن از دوكرومزم بلند (xx)و در مرد از يك كروموزوم (x)و يك كروموزوم كوچك(y) تشكيل شده است

فعاليت صفحه 18

 1-امروزه نسبت به 80 سال پيش عده  بيشتري به سرطان مبتلا ميشود به نظر شما چرا چنين است ؟

 يكي از عواملي كه در بروز سرطان بسيار موثر است مصرف تركيبات شيميايي موجود در غذاها است همچنين وجود راكتورهاي اتمي و نيز مراكزي كه با اشعه هاي مختلف كار مي كنند نيز موجب بروزسرطان می شود با آلودگي هوا كم كم لايه ازن كه جلوي اشعه هاي مضر را مي گيرد از بين ميرود و تعداد افراد مبتلا به سرطان را افزايش مي دهد

 2-امروزه در بعضي از كشورها  مردم مرتب براي اطمينان از سلامتي خود آزمايش سرطان انجام مي دهند الف )اين كار چه مزيتي دارد؟

 با اين كار مي توان در مرحله ابتداي سرطان كه درمان آن سريعتر صورت مي گيرد به وجود آن پي برده و با آن مبارزه كرد

ب) آيا مي توان با اين كار از ابتلا به سرطان جلوگيري كرد ؟بله تشخيص به موقع كمك زيادي به درمان و جلوگيري از گسترش سرطان مي نمايد

 پرسش و تحقيق(صفحه18)

 1-ریزترین و درشت ترین سلولهایی که در شکل بالا می بینید کدام ها هستند ؟

ریزترین سلول باکتری کروی ودرشت ترین سلول سلول درون برگ است .

 ب)قطریک سلول پوشاننده سقف دهان انسان چند برابر یک باطری میله ای است؟ حدود 50برابر

 ج)هر سانتی متر چند میکرومتر است ؟10برابر

 2-هریک از کارهای زیر بر عهده کدامیک از بخشهای سلول است نام ببرید؟

 الف) آزاد کردن انرژی موجود در قندها :بر عهده میتو کندری

 ب) کنترل ورود مواد به درون سلول يا خروج آنها :بر عهده غشاء سلولي

ج) انجام فتو سنتز و غذا سازي :بر عهده كلرو پلاست

د) دارا بودن اطلاعات وراثتي:بر عهده هسته

ه) شناسا يي سلول مجاور:بر عهده غشاء سلولي

 3-هر كدام از سلولهاي زير چه اجزايي دارند ؟با زدن علامت در محلهاي مناسب در جدول زير آن را كامل كنيد.

 

رديف

نام سلول

غشاء سلول

كلرو پلاست

ميتو كندري

 هسته

ديواره سلولي

1

سلول پوشاننده سقف دهان

*

 

*

*

 

2

سلول ماهيچه اي

*

 

*

*

 

3

سلول برگ

*

*

*

*

*

4

سلول ريشه هويچ

*

 

*

*

*

  4-كداميك از اين اجزاي سلولي الف ) در كداميك از سلولهاي ب) فعاليت و گسترش بيشتر دارند؟

 الف)اجزاء:دستگاه گلژي ميتوكندري . كلرو پلاست

ب)سلولها:سلولهاي ماهيچه اي:سلول سبز رنگ موجود در گياه سلول ترشح كننده شيره معده

 سلول ماهيچه اي : ميتوكندري

سلول سبز رنگ موجود در گياه : كلرو پلاست

سلول ترشح كننده شير معده: دستگاه كلژي

 5-نظريه سلولي به چه مواردي اشاره دارد؟

 1)پيكر همه موجودات زنده از سلول تشكيل شده است 2 ) سلول كوچكترين واحد سازنده پيكر موجودات زنده است 3) هر سلول از تقسيم سلولهاي ديگر بوجود مي ايد

 6-چرا بيشتر ريبوزوم ها روي شبكه آندو پلاسمي قرار دارند؟

چون اغلب پروتئين ها در شبكه آندو پلاسمي ساخته مي شوند وريبوزم ها جزئي از دستگاه پروتئين سازند

 7-تومورهاي بدخيم چه ويژگيهاي دارند؟

تومورهاي بدخيم كشنده هستند و پس از مدتي جدا مي شوند و درداخل بدن  جا  به جا مي شوند و در هر جاي بدن مي توانند تومورهاي جديدي را بوجود آورند و كشنده هستند

 8-اسكلت شامل چه قسمتهاي است؟

رشته ها و لوله هاي پروتئيني متصل به هم

 

فعاليت صفحه 22

 الف)يك گرم نشاسته را در لوله ازمايش بريزيد و 10 ميلي گرم اب به ان اضافه كنيد

ب)ان را روي چراغ الكلي يا گاز با احتياط گرم كنيد

ج)بگذاريد ماده گرم شده كمي سرد شود

د)يك قطره محلول يد دار (مانند لوگول)به ان اضافه كنيد

 1-چه تعغيري در رنگ نشاسته در آب مشاهده مي كنيد از اين تعغير چه نتيجه اي مي گيريد؟

با افزودن لوگول به نشاسته رنگ آبي ايجاد مي شود اين آزمايش نشان مي دهد كه معرف  نشاسته لوگول يا يد مي باشد

 2-چگونه مي توانيد به وجود نشاسته در سيب زميني پي برد؟

با افزودن معرف نشاسته لوگول که اگر آبي شود معرف وجود نشاسته است

 3- آيا در سيب درختي  نيز نشاسته وجود دارد؟

بله وجود دارد ولي از سيب زميني معمولي نشاسته كمتري دارد

 فعاليت صفحه 24

۱- بيشترين سرعت در دماي 40تا45 درجه است و كمترين سرعت واكنش در دماهاي حدود زير 10 درجه  وبالاي 50درجه

 2-چرا سرعت واكنش در دماي بالاتر از 45 درجه كاهش مي يابد؟

 چون اين واكنش با كمك آنزيم انجام مي گيرد و آنزيم ها در دماي بالاتر از 45 درجه فعاليت خود را از دست مي دهند

 2)دمای بدن انسان درحالت ممکن است به بیش از 40درجه برسد چرااین برای بدن مضر است ؟

 زیرا در این دما عمل وساختمان پروتئین دچار اختلال می شود

 پرسش وتحقیق صفحه ی 25

 1-جدول زیر را کامل کنید .

 

ردیف

مواد درشت

واحد های سازنده

1

سلولز

گلوکز

2

گلیکوژن

گلوکز

3

پروتئین

اسید آمینه

تری گلسیرید

اسید چرب وگلیسیرین

 3-با توجه به شکل به سوال 2توضیح دهید چرا آنزیم ها عمل اختصاص دارند ؟

 چون روی آنزیم ها جایگاه های فعال وجود دارد که این جایگاه ها برای یک یا چند ماده مشابه اختصاصی است وهر ماد ه ای نمی تواند در آن محل قرار بگیرد .بنابراین هرآنزیم عمل اختصاصی دارد و ماده واکنش دهنده باید در جایگاه فعال قرار گیرد.

 4-پژوهشگران شیمی وزیست شناسی آب را ماده  ای استثنایی می دانند در باره خواص آب تحقیق کنید ودر کلاس گزارش دهید ؟

آب دارای خواص متعددی است از جمله این که حلال بسیار خوبی است .کشش سطحی بالایی دارد .گرمای ویژه بالایی دارد وهمچنین گرمای نهان تبخیرش نیز بالا ست

 5-بعضی از دانشمندان عقیده دارند که حیات مجموعه فرآیند های است که درون آب صورت می گیرد دراین مورد بحث کنید ؟

علت این امر این است که همه واکنشها ی شیمیایی درون سلول ها .درمحیط داخل آب صورت میگیرد

 6-چرا ساکاروزو نشاسته را در یک گروه از ترکیب های شیمیایی قرار داده اند؟

چون ترکیب عنصری هر دو تقریبا به هم شبیه است و هر دو از مونو ساکارید به وجود امده اند

 7-چراپروتئین ها را ترکیبهای مهمی به حساب می آورند ؟

زیرا نقش های متعددی در ساختار سلول بر عهده دارند و همچنین واکنشهای شیمیایی درون سلول توسط آنزیم ها انجام می شود که پروتئینی هستند

فعاليت صفحه 36

 در اين جدول به هر غذايي  نمره اي از صفر تا ده داده شده است اين نمره بيانگر وجود تعداد نوع اسيد امينه اساسي موجود در انهاست غذايي  غذايي كه نمره 10 به انها داده ميشود همه اسيدهاي امينه اساسي دار.د.

 1-با توجه به جدول تععين كنيد به طور كلي كدام نوع غذاها از نظر تاميين اسدهاي امينه مورد نيازها غني ترند غذاهاي گياهي يا غذاهاي جانوري ؟

غذاهاي جانوري

 2-میدانیم که لوبیا غذایی است که مقداری زیادی پروتئین دارد اما در جدول نمره 5/4را به خود اختصاص

داده است این واقعیت را تفسیر کنید ؟

ارزش غذایی با تعداد اسید آمینه موجوددر یک ماده غذایی سنجیده نمی شود . بنابراین لوبیا از نظر ارزش غذایی مقدار بیشتری پروتئین داردولی پروتئین لوبیا تعداد کمتری از انواع اسید امینه  ضروری را در

ساختمان خود دارد

 3-کاهش نمره پروتئین گیاهی بدین معنی نیست که این مواد از نظر کم ارزشند برای استفاده بهینه از پروتئین گیاهی چه راهی پیششنهاد می کنید ؟

باید مخلوطی از این مواد را استفاده کرد یعنی از هر یک از آنها مقداری در وعده غذایی وجود داشته باشد

 4-توجه داشته باشید :سویا یکی از بهترین منابع پروتئین گیاهی است بنابراین از پروتئین موجود در این ماده غذایی برای ساخت (گوشت گیاهی)استفاهده میشود گوشت گیاهی را با گوشت حیوانی مقایسه کنید ؟

پروتئین جانوری موجود در گوشت دارای بالاترین نسبت اسیدامینه ضروری است از این رو غنی ترین

پروتئین برای انسان ها است در حالی که غذاهای گیاهی از نظر مقدار اسید های امینه ضروری ومورد نیاز بدن اهمیت کمتری دارند

 فعالیت صفحه 37

 الف)یک متخصص علوم تغذیه که در کشوری مامور مطالعه می شود روی چه نوع مسائله ای باید تحقیق کند.

باید روی ارزش غذایی مواد مختلف غذایی تحقیق کند وآنها را طبقه بندی کند وهمچنین مطالعه در نحوه تغذیه گروهها ی مختلف در یک کشور و تاثیر عوامل مختلف بر تغذیه آنها از کارهای یک متخصص علوم تغذیه می باشد

 ب)درباره هر یک از پرشها بحث کنید

 1-آیا مسائل غذایی کشور مختلف مشابه است ؟

مسائل غذایی یک کشور به اقتصاد آن کشور بستگی دارد ودر هر کشور با کشور دیگر متفاوت است مثلا

بعضی از کشور ها با مشکل گرسنگی وسوء تغذیه مواجه هستند و نوع سوء تغذیه در کشورهای مختلف

متفاوت است

 2-آیا بجز فقر مادی کم اطلاعی وکم سوادی هم در بروز سوءتغذیه موثر است ؟

بله

 3-آیا در کشوری که دچار سوء تغذیه شده است تعداد پزشکها وبیمارستانها را باید افزایش داد تا میزان اطلاع مردم درباره تنظیم خانواده .وطرز تغذیه ؟کدام یک بیشتر اهمیت دارد ؟

افزایش میزان اطلاعات مردم درباره تنظیم خانواده وطرز تغذیه با اهمیت است

 فعالیت صفحه 38

 1-یک مثال برای غذاهای که مواد زیر را دارند بزنید

 الف)لاکتوز :شیر

ب)ساکاروز :قند معمولی

ج)سلولز :میوه وسبزیجات

د)پروتئین محلول در آب :شیر

 2-پختن چه اثری بر هر یک از مواد غذایی زیر دارد چرا؟

 الف)سیب زمینی – پختن پوشش اطراف دانه های نشاسته موجود در اطراف نشاسته رااز بین میبرد ودر

نتیجه هضم وگوارش نشاسته را آسان تر می کند

 ب)تخم مرغ – ساختار پروتئین موجود در تخم مرغ دراثر پختن از بین میرود و گوارش پروتئین آسان می شود زیرا ساختار پروتئین در برابر دما آسیب پذیر است

 ج)کلم – پختن گوشت باعث شکسته شدن پیوند های بین مولکول های گوشت می شود و هضم وجذب آن  از روده به راحتی صورت می گیرد

 3-برای هر یک از موارد زیر دلیل ذکر کنید ؟

 الف)کودکانی که به کمبود پروتئین دچار هستند آنچنان که لازم است رشد نمی کنند ؟

پروتئین ها نقش مهمی در رشد و ترمیم بافتها دارند بنابراین کمبود آنها موجب کاهش مقاومت بدن در برابر میکروب ها  وکمبود رشد می شود و علاوه بر آن نقش آنزیمی نیز دارند ودر دفاع از بدن نقش دارند

 ب)برای رشد و ترمیم بدن انسان تخم مرغ بهتر از نان است ؟

زیرا تخم مرغ مقدار پروتئین بیشتری دارد پس برای رشد تخم مرغ مناسب تر از نان است نشاسته نان بیشتر است

 4-به شكل 2-5 نگاه كنيد و سپس به پرسشهاي زير پاسخ دهيد

 الف )كدام غذا بيشترين مقدار پروتئين را دارد؟

ماهي دودي

 ب)كدام غذا بيشترين مقدار هيدرات كربن را دارد؟

ذرت

 ج) كدام غذا بيشترين مقدار آب را دارد؟

كلم

 د)براي كسي كه مي خواهد از بيماري قلبي دوري كند كدام غذاها توصيه مي شود/

غذاهاي كم چربي مثل كلم ماهي دودي تازه ذرت

 ه)براي كسي كه فقط از غذاهاي گياهي تغذيه مي كند خوردن كدام غذاها توصيه مي شود؟

سويا و لوبيا

 5-هر كدام از غذاهاي ستون سمت راست با يكي از موادي كه در ستون سمت چپ نوشته شده است ارتباط بيشتري دارند انها را به همديگر متصل كنيد  

 

الف )نان كامل

پروتئين

د

ب)شكر

عايق بودن

ج

ج)كره

گوشت مصنوعي

ه

د)تخم مرغ

سلولز

الف

ه)لوبياي سویا

انرژي

ب

 6- جمله زير را تعغير دهيد

 مقدار پروتئيني كه درهر ماده غذايي وجود دارد با ميزان مناسب بودن پروتئين هاي آن غذا براي رشد و

ترميم بدن دو موضوع متفاوت با يكديگر هستند؟

 ميزان مناسب بودن پروتئينها يك غذا براي رشد و ترميم به انواع اسيدهاي امينه اساسي در ساختمان آن پروتئين بستگي دارد به عبارتي ممكن است غذايي مانند سويا و لوبيا  از نظر پروتئين غني باشد ولي پروتئين هاي آنها همه انواع اسيدهاي امينه ضروري را نداشته باشد

پرسش و تحقيق صفحه 47

 هر كدام از بيماريهاي ستون چپ به وسيله كمبود يك يا چند ماده كه در ستون راست موجود است ايجاد مي شود آنها را بهم متصل كنيد:

 

اهن

شب كوري

كمبود اهن------كم خوني

ويتامين A

كم خوني

كمبود ويتامينA----شب كوري و گزرو فتالمي

كلسيم

گواتر

كمبود يد------گواتر

ويتامينD

گزروفتالمي

كمبود كلسيم-----راشيتيسم

يد

راشيتيسم

كمبود ويتامينD----راشيتيسم

 2- براي جمله زير چند دليل بياوريد

 هويچ براي سلامتي مفيد است .

كاروتن موجود در هويچ همان پيش ماده ويتامينA است كه در بدن ما به ويتامين A تبديل مي شود و به بينايي ونگهداري و ترميم بافت پوششي و دفاع بدن در برابر ميكروب كمك مي كند.

 3- در مورد رژيم غذايي كودك در حال رشد به موارد زير  پاسخ دهيد.

الف) يك رژيم غذايي كه داراي چهار ماده مهم غذايي مي باشد پيشنهاد كنيد با ذكر مثال از يك غذا كه داراي مقادير فراواني از مواد غذايي باشد اهميت ان را توضيح دهيد.

1-      اين رژيم حتما بايد كلسيم داشته باشد كه در فراورده هاي لبني مثل شير ماست و يا پنير يافت مي شود براي رشد استخوان هاي بدن بسيار مهم است

2-      براي تامين مواد معدني و ويتامينهاي بدن ميوه ها نيز بايد در آن باشد

3-گوشت يكي از منابع پروتئين است كه براي رشد و ترميم بافتها لازم است

4- براي تامين انرژي بدن بايد از غذاهاي داراي هيدرات كربن نيز استفاده كرد

 ب) دو ماده را كه بتوان آنها را از رژيم غذايي حذف كرد نام ببريد دو نوع غذا را نام ببريد كه مقادير

زيادي از اين مواد را داشته باشند توضيح دهيد چرا اين ماده را مي توان از رژيم غذايي حذف كرد؟

چربي و هيدرات كربن ،  كره  مقدار زيادي چربي و ذرت  به مقدار زيادي هيدرات كربن دارد مصرف

بيش از اندازه اين دو ماده مي تواند باعث چاقي شود.

 4- آزمايشي طراحي كنيد كه بتواند نشان دهد كه پوسته اطراف دانه برنج داراي موادي است كه از بيماري بري بري جلوگيري مي كند؟

اگر به پرنده اي به مدت چند هفته برنج بدون سبوس داده شود پرنده فلج مي شود اين امر ناشي از كمبود ويتامين B است كه اين ويتامين به طور عمده در سبوس برنج وغلات وجود دارد

 5-دانشمندان آزمايشي انجام داده اند تا اثر پخته شدن غذا را بر مقدار ويتامين C موجود در كلم رنده شده بررسي كنند . آنان كلم ها را در آب جوش به مدت 10 دقيقه حرارت دادند سپس مقدار ويتامين C باقيمانده

آنهارا اندازه گيري  كردند و نتايج را در جدول نشان دادند:

 

صفر دقيقه

100%

نيم دقيقه

66%

1 دقيقه

55%

4دقيقه

49%

7دقيقه

43%

10دقيقه

37%

 ب)چرا مقدار ويتامينC در كلم كاهش مي يابد (با چند دليل)

كلم در نتيجه حرارت بيشتر از خيساندن و حل شدن در آب ويتامينC  خود را از دست مي دهد يعني

حدود45 % از ويتامين   در دقيقه اول از بين ميرود.

 ج) در مورد پختن سبزيجات چه توصيه اي مي كنيد؟

اولا سبزيجات را نبايد به مدت زياد حرارت داد و ثانيا در مورد كلم هر روش تهيه اي كه سطح مجاورت با

هوا يا آب را كه موجب از دست دادن ويتامين مي گردد كاهش داد مثلا كلم خرد شده  بيشتر از كلم تكه تكه شده  ويتامين  C  از دست مي دهد و در بخار پختن بيشتر از جوشيدن ويتامين C را حفظ مي كند .

فصل 6: توليد مثل ووراثت

فعاليت صفحه:57

1-ازكجا مي توان گفت كه دورشته حاصل كاملاًشبيه يكديگرند؟

چون يك رشته الگووجودداردورشته ديگرازروي آن همانندسازي مي شود بنابرين دورشته مولكول  DNA 

شییه هم می باشند

 2 -ازموادغذايي مصرف شده كه وارد سلول شده وبه صورت نوكلئوتيد ذخيره شده است.

فعاليت صفحه:59

انسان امروزه درمقايسه باآدميان قرنهاقبل،از رشدوسلامت بهتري برخوردار است.آيااين تغييرحاصل عوض شدن محيط است يا وراثت ياهر دو؟بيشتر بخاطر تغييرات محيط است.

پرسش وتحقيق صفحه:61

 ۲ - چرا لازم است مولکول DNA پس ازهمانند سازي ثابت  بمانند؟زيراسلول هاي حاصل بايد شبيه سلولهاي مادر باشند بنابراين لازم است كه مولكول DNA ثابت بماند.

      ۳- به جز دوقلو هاي يكسان،DNA هرشخص اختصاصي است،يعني مثلا مولكولي كاملاَََ مشابه DNAموجوددربدن شما در بدن هيچ كس ديگر وجود ندارد. چرا؟چرا دوقولوهاي يكسان شبيه به يكديگراست؟

هرفرد نيمي از كروموزم هاي خودراازپدرونيم ديگررا از مادر دريافت مي كند و هم چنين هرفرد مي تواند میليون ها نوع  گامت(سلول جنسي)توليد كند.و بنابراين احتمال اين كهDNAدوخواهر يا برادر كاملاَ شبيه هم باشد بسيار كم است.زيرادوقولوهاي يكسان از يك سلول تخم حاصل مي شوند.

 5-به اين شكل نگاه كنيد وبه پرسش هاي زير پاسخ دهيد:

الف.اين سلول چند كروموزم دارد؟10 عدد كروموزم

ب.اين سلول چند جفت كروموزم دارد؟ 5عددجفت

ج.اگر اين سلول ميتوز انجام دهد، سلول هاي دختر چند كروموزم خواهند داشت؟10عدد

د.اگر اين سلول ميوز انجام دهد،چند سلول دخترمي كند؟ 4

هركدام از سلول هاي دختر چند كروموزم خواهند داشت؟5تا

 ۶ -  DNAعمدتاَ درهسته سلول قراردارد ؛ اما ساخته شدن آنزيم ها وپروتين ها در سيتو پلاسم انجام مي شود.

الف.كدام بخش هاي سيتوپلاسم، پروتين مي سازند؟ريبوزم ها

 ب . .باتوجه به اين كه دستورساختن پروتين ها را DNAصادرمي كندتحقيق كنيد كه چگونه پيام هايDNAبه سيتو پلاسم مي رسد.

توسط مولكول mRNA  

فصل 7:بوم شناسي

    فعاليت صفحه:63

 1-اولين حلقه همه زنجيره هاي غذايي گياهان سبز هستند،به چه دليل نمي گوييم اولين حلقه همه زنجيره هاي غذايي خورشيد است؟

زيرا خورشيد موجود زنده نيست وطبق تعريف زنجيره غذايي جزیی اززنجيره غذايي به حساب نمي آيد.

 2-يك زنجيره غذايي پنج حلقه اي ويك زنجيره غذايي كه شامل خود شما باشد،مثال بزنيد؟

گياه سبز =‌‌‌‌‍‌> ملخ => گنجشك => مار => عقاب

 گياه سبز=> گوسفند => انسان .

 فعاليت صفحه:72

 1-تجزيه عمدتاًبه وسيله ميكروب ها،مثل باكتري ها وقارچ ها صورت مي گيرد،ولي عواملي ديگري نيز در تجزيه دخالت دارند. عوامل فيزيكي نيز همانند عوامل زيستي به تجزيه كمك مي كنند .نام چهار عوامل فيزيكي راذكر كنيد؟

نور، گرما ، سرما ، اصطكاك

 2-جسد مردي در غاردور افتاده اي درصحراي آفريقا پيدا شده است. كارشناسان پزشكي قانوني تخمين زدند كه جسد متعلق به پيش از يكصدسال قبل است.پوست آن خشك وچروكيده،ولي سالم باقي مانده است. چراجسد اين فرد تجزيه نشده است؟

مهيا نبودن شرايط لازم براي پوسيدگي از قبيل رطوبت ودما واكسيژن كافي وآغشته شدن جسد به روغن مانع پوسيدگي آن شده است.

 3-به شكل 7-7نگاه كنيد وبگوييد كه چرا در حال پوسيدگي كودهاي گياهي ،دما داخل آ ن پس از مدتي بالا مي رودوسپس اُفت مي كند؟

موقع پوسيدگي بافتهاي گياهي،فعاليت ميكروب هازياد ودماي زيادي درتجزيه موادتوليد مي كنند.ولي به دليل تولید مواد سمي به وسيله ميكروب هاي درحال تكثيروكاهش موادغذايي مناسب آنها ودر نتيجه مرگ ميكروب ها دما كاهش مي يابد.

 4- يك خانواده زباله غذايشان راهمراه با ظروف يك بارمصرف درجنگل رهامي كنند.بعد از يك سال، با قيمانده هاي غذايي ناپديد مي شوند،ولي ظروف پلاستيكي هنوز درآنجا هستند.

الف)براي باقيمانده هاي غذايي چه اتفاقي ممكن است رخ داده باشد؟

غذاهاي مانده تجزيه پذيربوسیله موجودات تجزيه كننده تجزيه شده وبه چرخه طبيعي برمي گردندولي موادپلاستيکي غير قابل تجزيه به مدت طولاني درآنجا باقي خواهدماند.

ب)چرا ظروف پلاستيكي ازبين نمي رند؟

موادشيميايي تشكيل دهنده پلاستيك به وسيله ميكروب هاقابل تجزيه نمي باشد.

ج)پدر خانه روزنامه خود را مچاله وآن را به باغچه پرتاب كرده است.آياروزنامه تايك سال ديگر نيز هنوز درآنجا خواهد بود؟دليل خودراتوضيح دهيد.

تركيبات شيميايي تشكيل دهنده روزنامه بوسيله ميكروب ها تجزيه شده وبه خاك برمي گردد.ميكروب هاآنزيم هاي لازم براي تجزيه مواد موجود در كاغذ رادارند.

5-چرامواد غذايي يخ زده راكه يخ آنها ذوب شده است،نبايدمجدداَ يخ زده كرد؟

درصورت ذوب شدن غذاي يخ زده،به دليل تخريب بافت يخ زده ميكروب ها درآن شروع به رشد مي كنند وغذافاسد مي شود.

 فعاليت صفحه:76

 1-چرخه اكسيژن رابه صورت طرحي نشان دهيد.اين چرخه چه اهميتي براي انسان دارد؟

سالانه مقدار قابل توجهي اكسيژن دراثرفتوسنتزدرطبيعت توليد مي شود كه انسان ضمن مصرف اكسيژن درفعاليت هاي حياتي خود،در انجام تمام فعاليت هاي روز مره خودنيز به نحوي از O2 استفاده مي كند.

 2-كشاورزان گاهگاه در زمين هاي كشاورزي خود عدس يا يونجه مي كارند.تحقيق كنيد اين كار چه فايده اي دارد؟عدس ويونجه جزء گياهان خانواده نخود هستند.ریشه اين گياهان درنتيجه همزيستي با باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن موجب افزايش نيتروژن خاك وحاصلخيزي آن مي شود.

 3-باكتري تجزيه كننده،شوره گذاروتثبيت كننده نيتروژن،همگي به اكسيژن نيازدارند؛اماباكتري هاي شوره زدابه اكسيژن احتياج ندارند. با توجه به اين موضوع ،براي مراقبت از خاك هاي كشاورزي چه توصيه به كشاورزان داريد؟بهتراست خاك راخوب شخم بزنندوازآبياري بيش از حد كه موجب ايجاد حالت باتلافي مي شودخود داري كنند.

فعاليت صفحه:77

 1-دانشمندان مقداردی اكسيدكربن موجوددرهواي يك منطقه معتدل رادرنيمكرهِ شمالي كره زمين اندازه گرفتند.نتيجه اين بود كه مقدار اين گاز درفروردين ماه 02971/0 درصدودرمهرماه 02905/0 درصدبود.فكرمي كنيد اين تفاوت به چه علت بوده است؟آيا درمناطق گرمسيري نيز چنين نوساني قابل پيش بيني است؟چرا؟

علاوه برتغيرات شبانه روزي 2Co،درمناطقي كه فعاليت گياهان فصلي است(خارج از مناطق استوايي وحاره)درطول سال نيز تغيراتي در ميزان 2Co ديده مي شود. به اين معني كه در فصل بهار وتابستان به علت انجام فتوسنتزاز ميزان 2Co اتمسفر كاسته مي شودولي در زمستان به دليل ادامه تنفس درحيوانات وانسان ومصرف سوخت ها مقدار2Co افزايش مي يابد.

2-پژوهشگران پيشنهاد كردند ،درمسافرت هاي فضايي طولاني،براي تاميين اكسيژن مورد نياز فضانوردان ،درون سفينه هاي فضايي گياه كاشته  شود.آيا به نظر شما اين كارعملي است ؟چه مشكلاتي در عمل است؟ممكن است ولي براي اين منظور بايستي شرايط بيروني موثر دررشد گياه ازقبيل دما،نور ورطوبت مهيا ومشكل نيروي جاذبه درحركت شيره خام وپرورده درگياه برطرف شود.

 صفحه: 80

1-فهرستي از غذاهايي كه در يك روز خورده ايد ،تهيه كنيد .يك زنجيره غدايي براي  هريك ازآنها رسم كنيد .در اين زنجيره ها شما حلقه آخر هستيد.

لوبيا=>انسان        گياه سبز=>گوسفند=>انسان    برنج=>انسان      گياه سبز=>آهو=>انسان

2-به يك فروشگاه مراجعه كنيدوقيمت موارد زير را جويا شويد:به مقايسه ميانگين قيمت مواد گوشتي  وسبزيجات معلوم مي شود. بين قيمت اين موادوجايگاه آنها درزنجير غذايي ارتباط مستقيم وجود دارد،به طوري كه قيمت گوشت بيشتر از قيمت سبزيجات است.

3- اين دوزنجيره غذايي را در نظر بگيريد:

ابتدا بايد اطلاعاتي ازنظر ارزش غذايي واقتصادی بودن قيمت آنها وبهداشتي بودن بدست آوريم زنجيره هاي غذايي از تعدادي مختلف حلقه تشكيل مي يابند. تعدادحلقه هامعادل تعداد پله هاي اكوسيستم است.

 صفحه:85

1-زيستگاه جاندار با محيط زيست آن چه تفاوت هايي دارد؟

محيطي راكه هرموجود زنده به طور طبيعي درآن زندگي مي كنند زيستگاه مي نامند ولي مجموعه عوامل زنده وغير زنده اطراف هر جانداركه برزندگي او تاثير مي گذارد محيط زيست آن جاندار ناميده مي شود.

2-براي هر كدام از جانداران زير،حداقل يك سازش در محيط هايي كه شرح داده مي شود،بنويسيد:

داشتن انگشتان چنگال مانند به منظور بالارفتن از درخت

 تغيير رنگ پوست وهمرنگ شدن بامحيط

فاقد لوله گوارشي تخصصي مي باشد

 كرك دار شدن برگ هاوداشتن شيره تلخ داخل

آن كه در آب شيرين زندگي مي كند بايد شنا گري ماهري باشد.

۳ -بعضي جانداران در طول زندگي خوداز يك زيستگاه به زيستگاهي ديگر تغيير مكان مي دهند.دومثال در اين باره ارايه دهيدوعلت جابجايي آنها راشرح دهيد.

1.مها رت پرستو ها از مناطق سرد به مناطق گرم2.مهارت عشاير از يك زيستگاه ديگر براي تاميين  علوفه دام هاي خود.

4 - در محيطي مرطوب ومعتدل جاده اي در سرزميني احداث مي شود.

الف. پس از يك سال علف های وحشی می رویند.

ب. پس از 5سال درختچه ها رشد می کنند.

ج. بعد از 20سال درخت ها رشد می کنند.

 صفحه:88

نوزادان قورباغه از نظر شكل ورفتار با قورباغه هاي بالغ تفاوتهاي فراوان دارد.

جمعيت به تعداد افراد متعلق به یک گونه گفته مي شود بنابرين نوزادان قورباغه نيز جزءجمعيت به حساب مي آيد.

 صفحه:88

1-باتوجه به عوامل موثربرتعداد افرادجمعيت،چگونه مي توان جمعيت آدمي راتقريباَ ثابت نگه داشت؟

بادادن آگاهي به مردم در مورد راه هاي تنظيم خانواده همچنين از طريق توزيع مساوي امكانات در شهر هاي مختلف كه بدين طريق از تمركز جمعيت دريك منطقه خاص جلوگيري مي شود .

2-كدام يك در تغيير جمعيت هااثر بنيادي تري دارد:مرگ ومير،زاد ولد،غذايا مهاجرت؟

غذا زیرا غذای کافی و مناسب می تواند زمینه را برای زادو ولد و مهاجرت به داخل یک جمعیت مهیا کند

صفحه:91

1-انسان علاوه بر غذا،به كدام منابع زميني ديگرمتكي است؟

آب- خاك – معادن – جنگل ها –نفت – فلزات

 صفحه:92

1-مشكلات محيطي كشورهاي صنعتي وپيشرفته،ازنوع مشكلاتي نيست كه در كشورهاي درحال توسعه وجود دارد.؟

زيستن در مناطق پرجمعيت وشلوغ  در كشور هاي صنعتي ودرحال توسعه موجب سرايت انواع بيماري هاي واگيرمي شود.

 صفحه: 94

1-آخرين حلقه زنجيره هاي غذايي كدام موجودات زنده هستند؟

تجزيه كنندگان

 2-الف-انرژي به چه شكلي وارداكوسيتم مي شود؟

انرژي نور خورشيد

3-چرا مقدار انرژي كه مورد استفاده گوشتخواران قرار مي گيرد،ازمقدار انرژي قابل دسترسي براي  گياه خواران كمتر است؟

زيرا گياه خاران مقداري از انرژي رادرنجيره غذايي هدرمي دهند.

4-بعضي ها عقيده دارند كه اگر همه انسان ها به گيا هخواري روي آورند،غذاي بيشتري براي مردم فراهم مي شود.آيا اين تصوردرست است چرا؟

انسان از لحاظ ساختاري ونوع غذا يك موجود همه چيز خوار است وبعضي از موارد مورد نياز خود رااز غذاهاي جانوري بدست مي آورد.

فصل 8:ميكروب ها،بيماري وسلامتي

 صفحه:97

1-باتوجه به شكل زير،بيان كنيد آيا ويروس ها انگل اجباري درون سلولي هستند ؟چرا؟

ويروس ها انگل اجباري درون سلولي هستند زیرا فقط در داخل سلول قادر به  توليد مثل  و تغذیه می باشند.

 صفحه:101

1-باتوجه به شكل بالا،بگوييد باكتري ها به سلول هاي گياهي شبيه ترنديابه سلول هاي جانوري.براي گفته خود دليل بياوريد؟

در نگاه اول به دليل وجود ديواره ي سلولي  به سلول هاي گياهي شبيه ترند درصورتي كه تفاوت هايي نيز با سلول هاي گياهي دارند.

 صفحه:102

1-چرامعمولا تعدادباكتري ها ازحدمعيني زياد ترنمي شود؟

زيرا باكتري ها مواد  مضری توليد مي كنند كه منجر به مرگ خودشان مي شود.

 صفحه:106

1-منحني زير،پاسخ ايمني بدن رادربرابرتزريق واكسن نشان مي دهد.آن را تفسيركنيد.

اين منحني نشان دهنده اين است كه اگر بعضي از واكسن ها را دو بار تزريق كنيم پاسخ ايمني  بدن  بسيار شديد خواهد  بود.

پرسش وتحقيق كنيد :107

1-يك با كتري چندبرابربزرگترازيك ويروس فلج اطفال است.70برابر

2-باتوجه به نكات زير چه راهي براي غلبه بربيماريهاي ويروسي پيشنهاد مي كنند؟

دوري از بيماري هاي ويروسي با رعايت بهداشت واستفاده از واكسن.

4-معمولا بدن افرادي كه درآنها پيوند عضو صورت مي گيرد (كليه،قرينه،پوست،خون)به آساني آن عضورا نمي پذيرد .به نظرشماعلت چيست؟

زيرادستگاه ايمني بدن  عضو پيوند شده را بيگانه تلقي كرده وبه آن حمله مي كند.

5-واكسن چيست؟

ميكروب كشته شده يا سم ضعيف شده ميكروب است كه به بدن تزريق مي شود .

7-ازقديم راهايي براي نگهداري مواد غذايي دربرابر باكتري ها وجود داشته است.اين راه هاكدام اند وارزش هريك چيست؟

خشک كردن ،منجمدكردن، سرخ كردن،  شور كردن.

9-چرا اساساَمبارزه بابيماري هاي باكتري يايي آسان ترازمبارزه با بيماري هاي ويروسي است؟

زيرا ويروس ها در درون سلول ها توليد مثل  مي كنند ومبارزه با آنها مشكل است.

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط twin در تاریخ 1392/7/24 و 19:25 دقیقه ارسال شده است

سلام دوست عزیز
من مدیر سایتwww.gitibook.ir هستم
اگه خواستی لینک منو بزار تو لینکدونی ات بعد به من پیام بده تا تو قسمت تبلیغات متنی سایت نمونه سوال رو قرار بدم
موفق باشی

این نظر توسط بتویی در تاریخ 1392/7/23 و 23:46 دقیقه ارسال شده است

با سلام و تشکر از شما بخاطر سایت بسیار خوبتان .
با افتخار لینک شدید.
موفق باشید.

این نظر توسط yazdan در تاریخ 1392/7/23 و 21:01 دقیقه ارسال شده است

سلام دوست عزیز
من مدیر سایتwww.darsak.ir هستم
احتمالا باید اینجارو دیده باشیhttp://darsak.ir/post/61
اگه امکانش هست لینک منبع رو قرار بده
اگه هم خواستی لینک منو بزار تو لینکدونی ات بعد به من پیام بده تا تو قسمت تبلیغات متنی سایت نمونه سوال رو قرار بدم
موفق باشی

این نظر توسط یه دوست در تاریخ 1392/7/21 و 19:43 دقیقه ارسال شده است

لینک شدید


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 627
 • کل نظرات : 1717
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 1801
 • آی پی امروز : 202
 • آی پی دیروز : 200
 • بازدید امروز : 1,051
 • باردید دیروز : 1,130
 • گوگل امروز : 69
 • گوگل دیروز : 47
 • بازدید هفته : 10,237
 • بازدید ماه : 42,076
 • بازدید سال : 294,770
 • بازدید کلی : 6,131,741