close
تبلیغات در اینترنت
سوالات متن امادگی دفاعی سوم راهنمایی

سوالات متن امادگی دفاعی سوم راهنمایی


درس اول

 1. امنیت در زبان فارسی چیست؟

 2. امنیت چیست؟

 3. امنیت چگونه نیازی است و ریشه و سر چشمه آن چیست؟ چرا؟

 4. امنیت از نظراسلام و قرآن چیست؟

 5. مهمترین دلیل اجتماعی زندگی کردن انسان در شهرها چگونه بوده است؟

 6. عوامل نا امنی را نامبرده و با هم مقایسه کنید؟

 7. مهمترین وظیفه هر حکومت چیست؟

 8. ابعاد امنیت را نام ببرید؟

 9. امنیت نظامی چگونه امنیتی است؟

 10. علائم امنیت اقتصادی را بنویسید؟

 11. چه کشوری از نظر امنیت اقتصادی آسیب پذیر است؟

 12. وظایف حکومت را برای حفظ امنیت سیاسی بنویسید؟

 13. امنیت سیاسی چیست؟

 14. چگونه کشوری دارای امنیت اجتماعی و فرهنگی است؟

 15. چگونه زمینه نابودی اجتماعی وفرهنگی یک کشور فراهم می شود؟

 16. امنیت زیست محیطی به چه معنا می باشد؟ مثال بزنید.

 17. تهدید چیست؟

 18. معنی لغوی تهدید چیست؟

 19. انواع تهدید را از نظر منشاء آن نامبرده و توضیح دهید؟

 20. تهدیدات انسانی چند نوع است ؟

 21. تهدید نرم با چه هدفی صورت میگیرد؟

 22. تهدید در مقابل چه چیزی وجود دارد؟

 23. ابعاد یا انواع تهدید را نام ببرید؟

 24. مهمترین تهدید علیه هر کشوری چیست؟

 25. تهدیدات فرهنگی اجتماعی چه ریشه هایی دارند؟ نام ببرید؟

 26. تهدیدات زیست محیطی شامل چه مواردی می شود ؟

 27. تهاجم را تعریف کنید ؟

 28. چه موقع تهاجم آغاز می شود ؟

 29. چگونگی تهاجم در گذشته و امروز را مقایسه کنید ؟

 30. ابزار مهم مقابله با تهاجم خارجی چیست ؟

 31. آمادگی دفاعی چیست ؟

 32. آمادگی دفاعی بر چه اساسی استوار است؟

 33. تهاجم نظامی، سیاسی چگونه صورت میگیرد ؟

 34. هدف اصلی دشمن از  تهاجم فرهنگی چیست ؟

 35. تهاجم نظامی با تهاجم فرهنگی را مقایسه کنید؟

 36. اهداف تهاجم فرهنگی را بنویسید ؟
 
درس دوم: جنگ ودفاع 
 1. جنگ چیست؟

 2. دلایل شروع جنگ های بزرگ را بنویسید؟

 3. چرا جنگ امر خوشایندی نیست و افراد عاقل آن را دوست ندارند ؟

 4. قرآن درباره دفاع چه می فرماید ؟

 5. دفاع از نظر لغت به چه معنی می باشد ؟

 6. دفاع چیست؟

 7. انواع دفاع را نام ببرید؟
 1. دفاع آگاهانه را توضیح دهید ؟

 2. دفاع آگاهانه شامل چه مواردی می شود ؟

 3. نقش دفاع را  در زندگی انسان بگویید؟

 4. آیه 249 سوره بقره به چه اشاره دارد؟

 5. آثار و نتایج دفاع را بنویسید؟

 

درس سوم: انقلاب اسلامی ،تداوم نهضت عاشورا
 1. انقلاب در چه تاریخی به پیروزی رسید و مردم به چه نظامی رای دادند؟

 2. انقلاب در لغت به چه معناست؟

 3. انقلاب اسلامی ایران به چه معناست؟

 4. ریشه های انقلاب اسلامی را بنویسید؟
 5. )
 6. دوامانت بزرگی که پیامبر (ص) پس از خود برای امت خود به یادگار گذاشت رانام ببرید؟

 7. مردم ما چه درسی از امام حسین علیه السلام آموختند؟

 8. زمینه های وقوع انقلاب اسلامی را بنویسید؟

 9. شاه و حکومتش با چه اقداماتی به اسلام بی احترامی می کردند؟

 10. ویژگی های انقلاب اسلامی ایران را بنویسید ؟

 11. از چه سالی امام خمینی سکوت را ممنوع کرد ؟

 12. پس از دستگیری امام در قم یکی از سران نظامی به امام چه گفت و در
 13. پاسخ چه فرمود؟ سربازان و طرفداران تو کجا هستند مگر تو می توانی
 14. جلوی این حکومت بزرگ بایستی ؟

 15. نتایج و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را بنویسید؟

 16. خواسته اصلی مردم از نظام و انقلاب چه بود ؟

 17. چند دستاورد ارزشمند انقلاب اسلامی را بنویسید؟

 18. امام در موردحفظ و تداوم انقلاب اسلامی چه فرموده است؟

 19.  دشمن با چه اقداماتی تصمیم به نابودی انقلاب گرفت ؟

 20. خطرناک ترین روش دشمن برای نابودی انقلاب چه روشی است ؟

 21. وظیفه دانش آموزان در حفظ انقلاب چیست؟

درس چهارم :  بسیج ، مدرسه عشق
 1. امام خمینی (ره) در مورد بسیج چه فرمایشی داشتند؟

 2. یکی از عوامل  مهم پیروزی انقلاب اسلامی چه بود ؟

 3. امام خمینی (ره) در چه تاریخی فرمان تشکیل بسج را صادر کرد ؟

 4. مفهوم بسیج باچه چیزهایی آمیخته است ؟

 5. مفهوم بسیج از نظر حضرت آیه ا.. خامنه ای چیست؟

 6. نیرو های بسیجی چه افرادی بودند ؟ چه اعتقادی داشتند؟ و دفاع از کشور را از چه کسی آموخته بودند؟

 7. دشمنان پس از پایان جنگ به چه نتیجه ای رسیدند ؟ وظیفه مهم بسیج بعد از دفاع مقدس چیست ؟

 8. برنامه ها و وظایف بسیج دانش آموزی را بنویسید ؟ 

 9. فعالیت های بسیج را بنویسید ؟

 10. فعالیتهای سیاسی بسیج رانام ببرید؟

 

درس پنجم : هشت سال دفاع مقدس
 1. سپاه پاسداران در چه سالی تاسیس شد ؟

 2. جنگ در چه تاریخی آغاز شد ؟

 3. امام خمینی پس از حمله عراق به ایران چه گفت ؟


 4. عملیات ثامن الائمه چه نتیجه ای داشت ؟

 5. خرمشهر در چه تاریخی آزاد شد ؟

 6. جنگ تحمیلی در چه تاریخی به پایان رسید ؟

 7. چرا ما خود را پیروز جنگ میدانیم ؟

 8. دستاورد های داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید ؟

 9. نقش مسجد در دوران دفاع مقدس به چه شکل بود؟

 10. تعداد شهدا ، جانبازان واسیران جنگ را بنویسید ؟

 11.                                          درس ششم : مردان مبارز

 12. چه کسانی در ترویج اسلام در زمان پیامبر (ص) نقش بسیاری داشتند؟

 13. سلمان فارسی کیست؟ و چگونه مسلمان شد و چه اقداماتی داشت؟

 14. پیامبر (ص) در مورد سلمان چه فرمودند ؟

 15. وقتی مسلمانان از اصل و نسب سلمان پرسیدند ، سلمان چه گفت ؟

 16. پیامبر (ص) وقتی از رفتار مسلمانان با سلمان آگاه شد چه فرمود ؟

 17. پس از فتح ایران سلمان به چه مقامی رسید ؟

 

 1. درس ششم : مردان مبارز

 2. چه کسانی در ترویج اسلام در زمان پیامبر (ص) نقش بسیاری داشتند؟

 3. سلمان فارسی کیست؟ و چگونه مسلمان شد و چه اقداماتی داشت؟

 4. پیامبر (ص) در مورد سلمان چه فرمودند ؟

 5. وقتی مسلمانان از اصل و نسب سلمان پرسیدند ، سلمان چه گفت ؟

 6. پیامبر (ص) وقتی از رفتار مسلمانان با سلمان آگاه شد چه فرمود ؟ 

 7. پس از فتح ایران سلمان به چه مقامی رسید ؟

درس هفتم : زنان قهرمان

98-  نمونه ای از زنان قهرمان در تاریخ زندگی اسلام را نام ببرید ؟

 

99-حوادث طبیعی را نام ببرید ؟
 
100- حوادث غیر طبیعی را نام ببرید ؟
 
101- جنگ جزء حادثه طبیعی است یا غیر طبیعی ؟
 
102- کشور پهناور ایران در طول تاریخ به چه دلایل در معرض حوادث طبیعی
و غیر طبیعی بوده؟
 
103- رهبر انقلاب اسلامی در رابطه با دفاع در برابر حوادث
غیر طبیعی چه می فرمایند؟
 
104- دفاع به چند بخش تقسیم میشود؟

105- دفاع یا پدافند چیست ؟

106- دفاع عامل چیست ؟
 
107- یک نمونه از دفاع عامل را نام ببرید ؟
 
108- دفاع غیر عامل را تعریف کنید ؟
 
109- دفاع غیر عامل در جنگ ها برای چه چیز صورت میگیرد؟
 
110- خدا در آبه 60 سوره انفال در رابطه با اهمیت آمادگی دفاعی چه می فرماید؟
 
111- در چه کشورهایی از پدافندغیر عامل استفاده کرده اند؟
 
112- چرا کشور ما تهدید میشود؟
 
113- اهداف اساسی پدافند غیر عامل را نام ببرید؟

114- اصول پدافند غیر عامل را نام ببرید؟
 
115- استتار راتعریف کنید ؟
 
115- یکی از موثرترین روش های دفاع غیر عامل در دنیا چیست؟
 
116-برای استتار از چه وسایلی استفاده میکنند ؟
 
117- اختفا را تعریف کنید ؟
 
118- روش های اختفا را بگویید؟
 
119-پراکندگی را تعریف کنید ؟
 
120- فریب را تعریف کنید؟
 
121- مکان یابی را تعریف کنید؟
 
122- مزیت هایی که رعایت اصول پدافند هوایی دارد را نام ببرید؟

 

درس نهم : جنگ نرم

 

123- کشورهای استعمارگر در گذشته برای رسیدن به اهداف خود از چه چیز استفاده میکردند؟

 

124- نام دیگر جنگ نظامی چیست ؟

 

125- در دنیای امروز کشوراستعمارگر چگونه به منابع خود میرسند ؟

 

126- مهمترین ابزار تاثیرگذاری در جنگ نرم چیست ؟

 

127- جنگ نرم را تعریف کنید؟

 

128- شکل های مختلف جنگ نرم را نام ببرید؟

 

129-خطرناک ترین نوع جنگها چیست ؟

 

130- جنگ روانی را تعریف کنید؟

 

131- در دوره کنونی یکی از موثرترین شیوه برای بهره مندی کدام است؟

 

132- اهداف جنگ روانی علیه اسلام و انقلاب اسلامی ایران را بیان کنید؟

 

133-نمونه هایی از جنگ روانی را نام ببرید که باعث بالا بردنروحیه فردی و ایجاد ترس در افراد طرف مقابل میشود؟

 

 

135- میزان اثرگذاری جنگ روانی بر روی اشخاص به چه ویژگی هایی بستگی دارد؟

 

136-روش های جنگ روانی را نام ببرید؟

 

137-تبلیغات را تعریف کنید؟

 

138- شایعه را تعریف کنید؟

 

139-از نظر اخلاقی و دینی معمولا شایعه به چه چیزهایی گفته میشود؟

 

140- در آیات قرآن کریم در رابطه با شایعه چه تاکیدی شده است؟

 

141- تحریف واقعیات را تعریف کنید؟

 

142- در تحریف واقعیات سخن به چه صورت بیان میشود؟

 

143- تفرقه افکنی را تعریف کنید؟

144- ترور به چه معنی است؟

 

145- ترور چند نوع است؟

 

146- ترور شخص چگونه است؟

 

147- ترور شخصیت چگونه است؟

 

148- اهداف شبکه های ماهواره ای فارسی زبان چیست؟

 

149-سه مورد از راههای مقابله با جنگ روانی را بیان کنید

 

درس دهم : نظام جمع ( بخش عملی می باشد)

 

150-سلاح انفرادی چیست؟

برچسب ها : سوالات درس اول های امادگی دفاعی سوم راهنمایی, سوالات درس دوم امادگی دفاعی سوم راهنمایی, سوالات درس سوم امادگی دفاعی سوم راهنمایی, سوالات درس چهارم امادگی دفاعی سوم راهنمایی, سوالات درس پنجم امادگی دفاعی سوم راهنمایی, سوالات درس ششم امادگی دفاعی سوم راهنمایی,