Tagged: ، سرمایه‌گذاران

چابهار ، بهشت اجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی

چابهار ، بهشت اجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی مدیرعامل منطقه آزاد «چابهار» با بیان اینکه با تمام توان و ظرفیت از تاجران و سرمایه‌گذاران… چابهار ، بهشت اجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی (image) مدیرعامل منطقه آزاد «چابهار» با بیان اینکه با تمام…

Read More…