Tagged: ؟؟!! آدامس

وجود الکل در آدامس های مجوزدار ؟؟!!

وجود الکل در آدامس های مجوزدار ؟؟!! رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی سازمان غذا و دارو در خصوص… وجود الکل در آدامس های مجوزدار ؟؟!! (image) رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی…

Read More…