Tagged: !! برج

ساخت‌وساز پروژه فاز دوم برج میلاد در ابهام !!

ساخت‌وساز پروژه فاز دوم برج میلاد در ابهام !! شورای عالی شهرسازی و معماری کشور روز گذشته در جلسه‌ای درخصوص وضعیت کنونی و ادامه فعالیت عمرانی فاز… ساخت‌وساز پروژه فاز دوم برج میلاد در ابهام !! (image) شورای عالی شهرسازی…

Read More…