Tagged: !! جراحی

غذاهای سالمی که نباید بعد از جراحی کاهش وزن مصرف کرد!

غذاهای سالمی که نباید بعد از جراحی کاهش وزن مصرف کرد! بعد از جراحی‌های مرتبط با کاهش وزن، بهتر است از مصرف برخی از غذاها اجتناب شود. البته باید به خاطر داشته باشید که لیست طولانی مدت از غذاهای ممنوع…

Read More…


ماجرای خودداری پزشکان از جراحی کارگردان کشورمان!!

ماجرای خودداری پزشکان از جراحی کارگردان کشورمان!! ماجرای جراحی نیما طباطبایی کارگردان و مستند ساز کشورمان حاشیه های زیادی را در فضای مجازی بوجود… ماجرای خودداری پزشکان از جراحی کارگردان کشورمان!! (image) ماجرای جراحی نیما طباطبایی کارگردان و مستند ساز…

Read More…