Tagged: «فشن» «فشن»

حماسه «فشن» ایرانی

حماسه «فشن» ایرانی

حماسه «فشن» ایرانیتقریبا تمام فروشگاه های این پاساژ که لباس های زنانه می فروشند، یکی دو مانکن را برعکس در ویترین هایشان چیده اند تا به جای طرح جلوی مانتو، طرح پشت آن به چشم آید. طرح هایی که از…

Read More…