Tagged: «مُردن»؛

دردسرهای «مُردن»؛ سعی کنید زنده بمانید!

دردسرهای «مُردن»؛ سعی کنید زنده بمانید!

دردسرهای «مُردن»؛ سعی کنید زنده بمانید!این گزارش برای کسانی ست که در صف مرگ قرار می‌گیرند تا اجل به سراغشان بیاید و از همه مهم‌تر برای بازماندگان که آمادگی هزینه‌های گزاف مراسم‌های کفن و دفن را داشته باشند. دردسرهای «مُردن»؛…

Read More…