Tagged: +نمودار مالی

آیا دولت یازدهم انضباط مالی را رعایت کرده است؟ +نمودار

آیا دولت یازدهم انضباط مالی را رعایت کرده است؟ +نمودار برخلاف ادعای بانک مرکزی، آمارهای رسمی خود این بانک نشان می‌دهد در سه سال اخیر هیچ‌گاه… آیا دولت یازدهم انضباط مالی را رعایت کرده است؟ +نمودار (image) برخلاف ادعای بانک…

Read More…