Tagged: «کبود»

چهره کبود شده خانم بازیگر بخاطر کتک خوردن از همسرش!! + عکس

چهره کبود شده خانم بازیگر بخاطر کتک خوردن از همسرش!! + عکس گویا ماجرای جدایی جانی دپ و همسرش امبر هرد وارد مرحله جدیدی می شود چرا که جانی دپ همسرش را کتک زده… چهره کبود شده خانم بازیگر بخاطر…

Read More…


«تقلبی» که بِِرند تجارت «کبود» دنیا شده است

«تقلبی» که بِِرند تجارت «کبود» دنیا شده است رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با تشریح تقلب دارو که بِِرند تجارت «کبود» دنیا شده است،… «تقلبی» که بِِرند تجارت «کبود» دنیا شده است (image) رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با تشریح…

Read More…