Tagged: ۱۵۰ در

سرنوشت ۱۵۰ خودروی لوکس معطل در گمرک

سرنوشت ۱۵۰ خودروی لوکس معطل در گمرک

سرنوشت ۱۵۰ خودروی لوکس معطل در گمرک رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه هنوز مصوبه‌ای برای ترخیص خودروهای لوکس معطل در گمرک صادر… سرنوشت ۱۵۰ خودروی لوکس معطل در گمرک (image) رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه هنوز…

Read More…