Tagged: (1) ما

سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (1)

سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (1)

سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (1)عزاداری برای امام‌حسین (ع) و زنده نگه داشتن یاد واقعه عاشورا برای شیعیان جنبه هویتی دارد، همین‌طور برای مردم مناطق مختلف ایران که با رسم‌ها و آیین‌های متفاوت‌شان در عزاداری وجه تمایزی برای هر منطقه از…

Read More…