Tagged: 15 +

سوء استفاده 15 میلیارد تومانی از کارت بازرگانی اجاره‌ای + سند

سوء استفاده 15 میلیارد تومانی از کارت بازرگانی اجاره‌ای + سند بر اساس اسناد بدست آمده، فقط در یک فقره سوء استفاده از کارت بازرگانی موسوم به “یکبار مصرف”… سوء استفاده 15 میلیارد تومانی از کارت بازرگانی اجاره‌ای + سند…

Read More…