Tagged: (2) قیمت

شادکامی به چه قیمت و چگونه؟ (2)

شادکامی به چه قیمت و چگونه؟ (2)

شادکامی به چه قیمت و چگونه؟ (2)شاید جای امیدواری باشد که در گزارش جدید گالوپ، رتبه دومین کشور غمگین جهان را واگذار کردیم و دیگر در میان 10 کشور نخست این فهرست، نامی از ایران مشاهده نمی‌شود. شادکامی به چه…

Read More…