Tagged: (2) ما

سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (2)

سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (2)

سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (2)عزاداری برای امام حسین(ع) و زنده نگه داشتن یاد واقعه عاشورا برای شیعیان جنبه هویتی دارد، همین طور برای مردم مناطق مختلف ایران که با رسم‌ها و آیین‌های متفاوت‌شان در عزاداری وجه تمایزی برای هر منطقه…

Read More…