Tagged: 2 نکرد!

2 هنرمندی که مهران مدیری بخاطر اختلاف آنها را به دورهمی دعوت نکرد!

2 هنرمندی که مهران مدیری بخاطر اختلاف آنها را به دورهمی دعوت نکرد! مهران مدیری در برنامه دورهمی از محمدرضا شریفی نیا و محمدرضا ورزی دعوتی بعمل نیاورد تا شایعاتی در… 2 هنرمندی که مهران مدیری بخاطر اختلاف آنها را…

Read More…