Tagged: 2016 باباجان‌زاده

شکست بشیر باباجان‌زاده در المپیک 2016

شکست بشیر باباجان‌زاده در المپیک 2016 بشیر باباجان‌زاده نماینده وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در دومین مبارزه خود در المپیک 2016 ریو… شکست بشیر باباجان‌زاده در المپیک 2016 (image) بشیر باباجان‌زاده نماینده وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در…

Read More…