Tagged: 2016 با

مدال طلای سیامند رحمان با رکوردشکنی در پارالمپیک 2016

مدال طلای سیامند رحمان با رکوردشکنی در پارالمپیک 2016 سیامند رحمان قوی‌ترین مرد پارالمپیکی جهان در دسته فوق سنگین با ثبت رکورد 310 کیلوگرم ضمن شکستن… مدال طلای سیامند رحمان با رکوردشکنی در پارالمپیک 2016 (image) سیامند رحمان قوی‌ترین مرد…

Read More…


مدال طلای پرتابگر آمریکایی با رکوردشکنی در المپیک 2016

مدال طلای پرتابگر آمریکایی با رکوردشکنی در المپیک 2016 پرتابگر آمریکایی رکورد پرتاب وزنه المپیک را شکست. مدال طلای پرتابگر آمریکایی با رکوردشکنی در المپیک 2016 (image) پرتابگر آمریکایی رکورد پرتاب وزنه المپیک را شکست. مدال طلای پرتابگر آمریکایی با…

Read More…