Tagged: 2016 قهرمان

پیروزی کیمیا علیزاده برابر قهرمان 2011 جهان در المپیک 2016

پیروزی کیمیا علیزاده برابر قهرمان 2011 جهان در المپیک 2016

پیروزی کیمیا علیزاده برابر قهرمان 2011 جهان در المپیک 2016 کیمیا علیزاده در دور اول رقابت های تکواندوی المپیک 2016 با پیروزی برابر نماینده کروات به جمع هشت… پیروزی کیمیا علیزاده برابر قهرمان 2011 جهان در المپیک 2016 (image) کیمیا…

Read More…