Tagged: 2016 ناداوری

شکست رضا یزدانی با ناداوری در کشتی آزاد المپیک 2016

شکست رضا یزدانی با ناداوری در کشتی آزاد المپیک 2016 رضا یزدانی نماینده وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد ایران در دومین مبارزه خود در رقابت‌های المپیک 2016… شکست رضا یزدانی با ناداوری در کشتی آزاد المپیک 2016 (image) رضا یزدانی…

Read More…