Tagged: 2018 عکس

در سال 2018 با هواپیمای شخصی می‌توانید از جلوی خانه پرواز کنید! عکس

در سال 2018 با هواپیمای شخصی می‌توانید از جلوی خانه پرواز کنید! عکس تا دو سال دیگر هواپیما های شخصی کوچکی عرضه می شوند که به هر نفر اجازه می دهد بدون نیاز باند فرودگاه… در سال 2018 با هواپیمای…

Read More…