Tagged: 250 تومانی!+

بفرمایید یارانه 250 هزار تومانی!+ عکس

بفرمایید یارانه 250 هزار تومانی!+ عکس علی میرایی، شایعه شعار پرداخت یارانه 250 هزار تومانی را دستمایه کارتون زیر قرار داده است. بفرمایید یارانه 250 هزار تومانی!+ عکس (image) علی میرایی، شایعه شعار پرداخت یارانه 250 هزار تومانی را دستمایه…

Read More…