Tagged: 3 دادند!!!

این خانواده 3 دختر خردسال خود را در یک لحظه از دست دادند!!!

این خانواده 3 دختر خردسال خود را در یک لحظه از دست دادند!!! رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از غرق شدن سه خواهر خردسال در… این خانواده 3 دختر خردسال خود را در…

Read More…