Tagged: 39

اعلام تغییرات نرخ 39 ارز بانکی

اعلام تغییرات نرخ 39 ارز بانکی بانک مرکزی در جریان قیمت گذاری ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (یکشنبه) مرکز مبادلات ارزی کشور… اعلام تغییرات نرخ 39 ارز بانکی (image) بانک مرکزی در جریان قیمت گذاری ۳۹ ارز بانکی…

Read More…