Tagged: 4 تهران

4 داستان کوتاه درباره زنانِ زیرزمینِ تهران

4 داستان کوتاه درباره زنانِ زیرزمینِ تهران

4 داستان کوتاه درباره زنانِ زیرزمینِ تهرانآنچه می‌خوانید، قصه‌هایی کوتاه از چهار زن دستفروش در مترو است که از میان حدود 20 مصاحبه انتخاب شده‌اند. ترجیح دادیم سراغ زنانی برویم که اگر آنها را در خیابان ببینید، محال است بتوانید…

Read More…