Tagged: به

قدرت نمایی “سهیل سمور” به پایان رسید

قدرت نمایی “سهیل سمور” به پایان رسید با تخریب خودرو و اموال شخصی در خیابان عباسی شمالی مقابل پایانه جنوب ماموران گشت انتظامی کلانتری 117… قدرت نمایی “سهیل سمور” به پایان رسید (image) با تخریب خودرو و اموال شخصی در…

Read More…


واکنش وزارت بهداشت به خبر “آسیب‌رسان بودن سفره‌های یکبار مصرف”

واکنش وزارت بهداشت به خبر “آسیب‌رسان بودن سفره‌های یکبار مصرف” محسن فرهادی در واکنش به هشدارهایی درباره خطر استفاده از سفره‌های یک‌بار مصرف گفت:… واکنش وزارت بهداشت به خبر “آسیب‌رسان بودن سفره‌های یکبار مصرف” (image) محسن فرهادی در واکنش به…

Read More…