• دسته‌بندی نشده
  • 0

آن ها پذیرفته اند زنان رجل سیاسی هستند!

آن ها پذیرفته اند زنان رجل سیاسی هستند!
ترزا می، رهبر حزب محافظه کار انگلیس، نخست وزیر بریتانیا شد. او در کارنامه خود سابقه حضور در کابینه های متعدد را دارد. می در سال 2010 از طرف دیوید کامرون به عنوان وزیر کشور و وزیر زنان و برابری انتخاب شد. او، پس از تاچر، دومین نخست وزیر زن بریتانیاست.

آن ها پذیرفته اند زنان رجل سیاسی هستند!

ترزا می، رهبر حزب محافظه کار انگلیس، نخست وزیر بریتانیا شد. او در کارنامه خود سابقه حضور در کابینه های متعدد را دارد. می در سال 2010 از طرف دیوید کامرون به عنوان وزیر کشور و وزیر زنان و برابری انتخاب شد. او، پس از تاچر، دومین نخست وزیر زن بریتانیاست.
آن ها پذیرفته اند زنان رجل سیاسی هستند!

باران دانلود

You may also enjoy...