• دسته‌بندی نشده
  • 0

آیا خالکوبی کاری ناپسند است؟

آیا خالکوبی کاری ناپسند است؟
هزاران سال است انسان‌ها بدن خود را خال‌کوبی کرده‌اند، اما این کار در هر دوره معنای خاص خود را داشته است.

آیا خالکوبی کاری ناپسند است؟

هزاران سال است انسان‌ها بدن خود را خال‌کوبی کرده‌اند، اما این کار در هر دوره معنای خاص خود را داشته است.
آیا خالکوبی کاری ناپسند است؟

دانلود ایمو برای گوشی

You may also enjoy...