• دسته‌بندی نشده
  • 0

اجرای حکم قصاص دو چشم یک اسیدپاش در تهران

اجرای حکم قصاص دو چشم یک اسیدپاش در تهران

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: امروز حکم قصاص دو چشم محکومی که اقدام به پاشیدن آهک بر روی…

اجرای حکم قصاص دو چشم یک اسیدپاش در تهران

(image) سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: امروز حکم قصاص دو چشم محکومی که اقدام به پاشیدن آهک بر روی…

اجرای حکم قصاص دو چشم یک اسیدپاش در تهران

نصب بیتالک

You may also enjoy...