• دسته‌بندی نشده
  • 0

احمدی نژاد: اگر رئیس جمهور نشوم ، شهردار که میتونم بشوم !

احمدی نژاد: اگر رئیس جمهور نشوم ، شهردار که میتونم بشوم !

«مستندی برای ورود احمدی‌نژاد و یارانش به انتخابات شوراهای شهر وجود ندارد». «این…

احمدی نژاد: اگر رئیس جمهور نشوم ، شهردار که میتونم بشوم !

(image) «مستندی برای ورود احمدی‌نژاد و یارانش به انتخابات شوراهای شهر وجود ندارد». «این…

احمدی نژاد: اگر رئیس جمهور نشوم ، شهردار که میتونم بشوم !

عکس های داغ جدید

You may also enjoy...