• دسته‌بندی نشده
  • 0

بارش برف مدارس برخی شهرها را تعطیل کرد

بارش برف مدارس برخی شهرها را تعطیل کرد

به دلیل برودت شدید هوا، یخبندان و لغزندگی معابر و بارش برف مدارس برخی از شهرهای کشور تعطیل شد.

بارش برف مدارس برخی شهرها را تعطیل کرد

(image) به دلیل برودت شدید هوا، یخبندان و لغزندگی معابر و بارش برف مدارس برخی از شهرهای کشور تعطیل شد.

بارش برف مدارس برخی شهرها را تعطیل کرد

You may also enjoy...