• دسته‌بندی نشده
  • 0

تنها دستاورد مذاکرات برجام!!

تنها دستاورد مذاکرات برجام!!

یک مذاکره کننده هسته‌ای ایران نوشت: اگر تنها دستاورد مذاکرات برجام بسته شدن پرونده پی ام دی باشد،…

تنها دستاورد مذاکرات برجام!!

(image) یک مذاکره کننده هسته‌ای ایران نوشت: اگر تنها دستاورد مذاکرات برجام بسته شدن پرونده پی ام دی باشد،…

تنها دستاورد مذاکرات برجام!!

موزیک سرا

You may also enjoy...