• دسته‌بندی نشده
  • 0

جان باختگان حادثه قنات سبزوار به 5 نفر رسید

جان باختگان حادثه قنات سبزوار به 5 نفر رسید

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی سبزوار تعداد جان‌باختگان حادثه قنات 160 متری روستایی در این…

جان باختگان حادثه قنات سبزوار به 5 نفر رسید

(image) مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی سبزوار تعداد جان‌باختگان حادثه قنات 160 متری روستایی در این…

جان باختگان حادثه قنات سبزوار به 5 نفر رسید

خبرگزاری دانشگاه های کشور

You may also enjoy...