• دسته‌بندی نشده
  • 0

جدیدترین تیپ های زنانه در هفته مد میلان

جدیدترین تیپ های زنانه در هفته مد میلان
شهر میلان در این هفته، کلکسیون لباس های زنانه خود را در معرض نمایش قرار داد. طراحان این مجموعه بیشتر تمرکز خود را بر مد خیابانی گذاشته اند تا لباس های خیلی رسمی و مجلل که در اینجا نمونه هایی از آنها را برایتان آورده ایم.

جدیدترین تیپ های زنانه در هفته مد میلان

شهر میلان در این هفته، کلکسیون لباس های زنانه خود را در معرض نمایش قرار داد. طراحان این مجموعه بیشتر تمرکز خود را بر مد خیابانی گذاشته اند تا لباس های خیلی رسمی و مجلل که در اینجا نمونه هایی از آنها را برایتان آورده ایم.
جدیدترین تیپ های زنانه در هفته مد میلان

You may also enjoy...