• دسته‌بندی نشده
  • 0

جمله ای درباره ایران که از متن سخنرانی کلینتون حذف شد / خط و نشان ترامپ برای ایران

جمله ای درباره ایران که از متن سخنرانی کلینتون حذف شد / خط و نشان ترامپ برای ایران

جان پودستا به کلینتون توصیه کرده یک خط از سخنرانی خود در موسسه بروکینگز را که درباره ضرورت مقابله…

جمله ای درباره ایران که از متن سخنرانی کلینتون حذف شد / خط و نشان ترامپ برای ایران

(image) جان پودستا به کلینتون توصیه کرده یک خط از سخنرانی خود در موسسه بروکینگز را که درباره ضرورت مقابله…

جمله ای درباره ایران که از متن سخنرانی کلینتون حذف شد / خط و نشان ترامپ برای ایران

تکنولوژی جدید

You may also enjoy...