• دسته‌بندی نشده
  • 0

حکم حبس ابد برای محمد مرسی!

حکم حبس ابد برای محمد مرسی!

دادگاه جنایی قاهره ۶ نفر را در پرونده جاسوسی برای قطر به اعدام و محمد مرسی را در این پرونده به حبس…

حکم حبس ابد برای محمد مرسی!

(image) دادگاه جنایی قاهره ۶ نفر را در پرونده جاسوسی برای قطر به اعدام و محمد مرسی را در این پرونده به حبس…

حکم حبس ابد برای محمد مرسی!

استخدام

You may also enjoy...