• دسته‌بندی نشده
  • 0

خیابان ولی عصر پیاده راه می‌شود؟

خیابان ولی عصر پیاده راه می‌شود؟

نخستین پیاده روی عصرانه اعضای شورای شهر با پیشنهاد تبدیل شدن خیابان ولیعصر به پیاده رو همراه شد.

خیابان ولی عصر پیاده راه می‌شود؟

(image) نخستین پیاده روی عصرانه اعضای شورای شهر با پیشنهاد تبدیل شدن خیابان ولیعصر به پیاده رو همراه شد.

خیابان ولی عصر پیاده راه می‌شود؟

خبرگزاری مهر

You may also enjoy...