• دسته‌بندی نشده
  • 0

راز و نیاز عاشق

راز و نیاز عاشق

نیاز

هر گوشه‌ی این جهان تو را می‌جویم در اوج سکوتم تو را می‌گویم ای جان جهان و جانم از تو سرشار دست از طلب تو من مگر می‌شویم  هر لحظه باتو بودن، یک شعر ناتمامه  خاموشی تو دریا، دریایی از کلامه  دیدار تو غزل‌ساز، دست تو زخمه‌ی ساز  چشم تو شهر آواز، دریچه‌ای به پرواز  راز […]

راز و نیاز عاشق

(image)

هر گوشه‌ی این جهان تو را می‌جویم در اوج سکوتم تو را می‌گویم ای جان جهان و جانم از تو سرشار دست از طلب تو من مگر می‌شویم  هر لحظه باتو بودن، یک شعر ناتمامه  خاموشی تو دریا، دریایی از کلامه  دیدار تو غزل‌ساز، دست تو زخمه‌ی ساز  چشم تو شهر آواز، دریچه‌ای به پرواز  راز […]

راز و نیاز عاشق

ابزار رسانه

You may also enjoy...