• دسته‌بندی نشده
  • 0

روایت دردناک شاهدان حادثه مرگبار متروی شادمان

روایت دردناک شاهدان حادثه مرگبار متروی شادمان

متروی تهران روزهای پرحادثه را سپری می‌کند. دوحادثه خونین در دو روز متوالی. نخستین حادثه خونین مترو…

روایت دردناک شاهدان حادثه مرگبار متروی شادمان

(image) متروی تهران روزهای پرحادثه را سپری می‌کند. دوحادثه خونین در دو روز متوالی. نخستین حادثه خونین مترو…

روایت دردناک شاهدان حادثه مرگبار متروی شادمان

خبرهای داغ

You may also enjoy...