• دسته‌بندی نشده
  • 0

روحانی: نباید به مدیران صادق تهمت زد

روحانی: نباید به مدیران صادق تهمت زد

رئیس جمهور ‏گفت: دولت و ملت باید همواره باید در برابر انواع فسادهای اخلاقی و مالی ایستادگی کنند،…

روحانی: نباید به مدیران صادق تهمت زد

(image) رئیس جمهور ‏گفت: دولت و ملت باید همواره باید در برابر انواع فسادهای اخلاقی و مالی ایستادگی کنند،…

روحانی: نباید به مدیران صادق تهمت زد

دانلود فیلم جدید

You may also enjoy...