• دسته‌بندی نشده
  • 0

رو مسخرگی پیشه کن و…؛ تاریخِ شوخ طبعی در ایران

رو مسخرگی پیشه کن و…؛ تاریخِ شوخ طبعی در ایران
این روزها خیلی راحت شوخی می کنیم. فیش های نجومی حقوق را می بینیم و دردمان می گیرد ولی با آن شوخی می کنیم. سیل و طوفان می شود و کلی اتفاق بد می افتد و باز هم دردمان می گیرد، اما از شوخی کردن ها دست بر نمی داریم و…

رو مسخرگی پیشه کن و…؛ تاریخِ شوخ طبعی در ایران

این روزها خیلی راحت شوخی می کنیم. فیش های نجومی حقوق را می بینیم و دردمان می گیرد ولی با آن شوخی می کنیم. سیل و طوفان می شود و کلی اتفاق بد می افتد و باز هم دردمان می گیرد، اما از شوخی کردن ها دست بر نمی داریم و…
رو مسخرگی پیشه کن و…؛ تاریخِ شوخ طبعی در ایران

اخبار بازیها

You may also enjoy...