• دسته‌بندی نشده
  • 0

زمین واسه ماست؛ چرا خرابش می کنیم

زمین واسه ماست؛ چرا خرابش می کنیم
حمایت از محیط زیست کار دشواری نیست! برخی کارهای ساده و کوچک مثل خاموش کردن تلویزیون یا تمیزکردن یخچال می تواند به حفظ محیط زیست کمک کند.

زمین واسه ماست؛ چرا خرابش می کنیم

حمایت از محیط زیست کار دشواری نیست! برخی کارهای ساده و کوچک مثل خاموش کردن تلویزیون یا تمیزکردن یخچال می تواند به حفظ محیط زیست کمک کند.
زمین واسه ماست؛ چرا خرابش می کنیم

دانلود یوتیوب

You may also enjoy...