• دسته‌بندی نشده
  • 0

سجادی سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد

سجادی سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد

نصرالله سجادی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان و جانشین محمود گودرزی معرفی شد.

سجادی سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد

(image) نصرالله سجادی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان و جانشین محمود گودرزی معرفی شد.

سجادی سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد

موزیک سرا

You may also enjoy...