• دسته‌بندی نشده
  • 0

سرباز: خداحافظ همگی، من رفتم!!!

سرباز: خداحافظ همگی، من رفتم!!!

دفترچه اعزام به خدمت را با هدف اتمام هر چه سریع تر سربازی و شروع به تحصیل مجدد پر می کند اما انگار…

سرباز: خداحافظ همگی، من رفتم!!!

(image) دفترچه اعزام به خدمت را با هدف اتمام هر چه سریع تر سربازی و شروع به تحصیل مجدد پر می کند اما انگار…

سرباز: خداحافظ همگی، من رفتم!!!

پرس نیوز

You may also enjoy...