• دسته‌بندی نشده
  • 0

سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (1)

سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (1)
عزاداری برای امام‌حسین (ع) و زنده نگه داشتن یاد واقعه عاشورا برای شیعیان جنبه هویتی دارد، همین‌طور برای مردم مناطق مختلف ایران که با رسم‌ها و آیین‌های متفاوت‌شان در عزاداری وجه تمایزی برای هر منطقه از کشور ایجاد کرده‌اند.

سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (1)

عزاداری برای امام‌حسین (ع) و زنده نگه داشتن یاد واقعه عاشورا برای شیعیان جنبه هویتی دارد، همین‌طور برای مردم مناطق مختلف ایران که با رسم‌ها و آیین‌های متفاوت‌شان در عزاداری وجه تمایزی برای هر منطقه از کشور ایجاد کرده‌اند.
سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (1)

دانلود سرا

You may also enjoy...