• دسته‌بندی نشده
  • 0

شادکامی به چه قیمت و چگونه؟ (1)

شادکامی به چه قیمت و چگونه؟ (1)
«با در نظر گرفتن همه چیز، در حال حاضر چقدر از زندگی خود راضی هستید؟» این پرسشی است که باید برای سنجش میزان شادکامی به آن پاسخ داده شود.

شادکامی به چه قیمت و چگونه؟ (1)

«با در نظر گرفتن همه چیز، در حال حاضر چقدر از زندگی خود راضی هستید؟» این پرسشی است که باید برای سنجش میزان شادکامی به آن پاسخ داده شود.
شادکامی به چه قیمت و چگونه؟ (1)

بازی

You may also enjoy...