• دسته‌بندی نشده
  • 0

شاهزاده ایرانی در المپیک که بود

شاهزاده ایرانی در المپیک که بود
معمولا اولین حضور ایران در بازی های المپیک را، حضور در المپیک لندن 1948 و کاروان 38 نفری و مدال برنز جعفر سلماسی در وزنه برداری ذکر می کنند…

شاهزاده ایرانی در المپیک که بود

معمولا اولین حضور ایران در بازی های المپیک را، حضور در المپیک لندن 1948 و کاروان 38 نفری و مدال برنز جعفر سلماسی در وزنه برداری ذکر می کنند…
شاهزاده ایرانی در المپیک که بود

90ورزشی

You may also enjoy...