• دسته‌بندی نشده
  • 0

عربستان در افغانستان دانشگاه می سازد

عربستان در افغانستان دانشگاه می سازد

عربستان سعودی به زودی کار ساخت یک دانشگاه بزرگ اسلامی را در ولایت «ننگرهار» افغانستان و با هزینه…

عربستان در افغانستان دانشگاه می سازد

(image) عربستان سعودی به زودی کار ساخت یک دانشگاه بزرگ اسلامی را در ولایت «ننگرهار» افغانستان و با هزینه…

عربستان در افغانستان دانشگاه می سازد

مجله اینترنتی

You may also enjoy...